ÖPPET FÖR ALLA! Hitta visningar nära dig. VÄLKOMMEN!!
Besök ett energismart hus och inspireras och lär!

Besök lågenergihus och solcellsanläggningar

Från och med år 2021 ska husen i Europa byggas mycket mer energieffektivt än idag. Det är en stor utmaning, men fullt möjlig! Runtom i Europa finns de som går före och visar vägen - vi kan lära oss mycket av deras erfarenheter.

Besök morgondagens byggnader redan idag!

2013 och 2014 visade stolta ägare av lågenergihus och hus med egen elproduktion sina fastigheter några dagar på hösten. Då kunde man få möjlighet att prata med de boende, få tips och råd av sakkunniga och inspireras till energieffektivt boende!

Vad visades i kampanjen >> 

Bakom kampanjen stod Energikontor Sydost. Vill du veta mer om energieffektivt byggande - ta kontakt med Energikontor Sydost - energieffektivisering


Kampanjen Miljökloka hus samverkade med Passivhuscentrums Passivhusdagarna.EnergiTing Sydost 2015 i Västervik

För sjätte året i rad arrangerar Energikontor Sydost en heldagskonferens ägnad åt energi- och klimatfrågor i ett regional perspektiv med utblick i Sverige och världen.

Solcellsföreläsning och visning av solcellsanläggning 6 sept 2015, kl 14-16

Mundekulla Retreatcenter är en internationell mötesplats som genomsyras av ekologiskt byggande samt egen elproduktion med solcellsanläggningen på 120 m2 solcellsyta och 19 kw installerad effekt. Endast ekologiska och miljövänliga byggmaterial har använts vid all byggnation som innefattas av 1500 kvm.

Dagens upplägg

Miljökloka hus - några slutord från projektledningen i Belgien

Vi har samlat alla våra erfarenheter i den här rapporten, där du kan läsa allt om Miljökloka-huskampanjen "the Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) Open Doors Campaign": konceptet, kommunikationsstrategierna aktiviteterna och det imponerande slutresultatet.  

Heldag om utomhusbelysning i Kalmar

Gatubelysning och annan utomhusbelysning utgör stora delar av kommuners och andra belysningsägare drift- och underhållskostnader varav energianvändningen står för den största kostnaden. Med en ny anläggning är energibesparingar upp till 80% möjliga. Energikontor Sydost bjudit in flera av Sveriges främsta experter att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kring utomhusbelysning till Kalmar den 17 mars.

Växjö Ready för storrenovering

Under fem år ska 380 lägenheter i Växjö renoveras till en 50-procentig energibesparing. Man ska också effektivisera fjärrvärme/kyla-systemet och introducera ny IT-teknik.

På måndag 1 december 2014 startar projektet Ready, där Växjö kommun, Vöfab, Växjöbostäder, VEAB, CA-fastigheter, IKEA, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost deltar. Total budget är 112 miljoner kronor, varav 60 miljoner i bidrag från EU:s sjunde ram-programmet.

Stor utbildningskampanj för energieffektivt byggande

Allt högre energikrav på byggnader ökar också kraven på hantverkare och installatörer. Ledande aktörer inom svensk byggindustri har därför tillsammans med Energikontoren Sverige börjat ta fram en utbildning i energieffektivt byggande.

Läs mer här >  

Stubbalycke värms med flis och sol

På fredag 7 november kl 10-12 och söndag 9 november kl 14-16 visas smidiga och klimatvänliga sätt att värma upp hus. I Älmhult visar familjen Uppsäll sin bekväma pannanläggning som drivs av flis och sol. 

”Finessen med att åka och titta på husen är att man får höra och dela verkliga erfarenheter från ägarna själva.” säger Lena Eckerberg som är projektledare på Energikontor Sydost. ”Ägarna är oftast mycket väl pålästa om teknik och förutsättningar och dessutom entusiastiska över sina anläggningar. ”

Solceller och ekologiskt byggande 6/9-2015 kl 14-16

Mundekulla Retreatcenter är en internationell mötesplats som genomsyras av ekologiskt byggande samt egen elproduktion med solcellsanläggningen på 120 m2 solcellsyta och 19 kw installerad effekt. Endast ekologiska och miljövänliga byggmaterial har använts vid all byggnation som innefattas av 1500 kvm.

Dagens upplägg

Solceller - det känns bra med detsamma!

Sarah Nilsson är en av många som har satsat på att installera solceller på sitt hus för att kunna producera egen el. Sarah, som till vardags jobbar som utvecklingschef på Energikontor Sydost, har ett stort intresse för energifrågor. Hon har installerat 12 m2 solceller på sitt hustak i Växjö och har därmed blivit en mikroproducent. ”Solceller kommer att löna sig på sikt – och det känns bra med detsamma”, säger Sarah Nilsson i Växjö.

Filmtajm!! - om passivhus

Nu har vi tagit fram några kortfilmer om energieffektiva byggnader i Europa. Den första filmen kommer från Sverige där barnen Lisen, Elvis, Ronja och Frida ställer frågor om passivhus till experter, byggare och till några som bor i passivhus. Våga fråga!

Filmer om energieffektivt byggande >

 

 

Supported by Intelligent Energy Europe

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i denna publikation. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns i publikationen.

Kalender Öppethusdagar med visning av lågenergihus i november 2014. Välkommen 7–8–9/11! I samverkan med Passivhusdagarna.
Anmäl dig till Besök ett lågenergihus. Modernt miljöklokt RSS